Wildcats News · High School Boys Basketball Results 1/4 and 1/8


Novi vs. Troy  1/4/19

Freshman: Novi 57 , Troy 45

JV: Novi 47, Troy 45

Varsity:  Troy 59, Novi 47

 

Novi vs. Canton 1/8

Freshman: Canton 59, Novi 36
JV: Canton 66, Novi 19
V: Canton 63, Novi 39